Bedrijfsbericht plaatsen


Vul onderstaand formulier in om uw bedrijfsbericht op één of meerdere Peelweb-sites te plaatsen.
Contactinformatie
Naam bedrijf:
Naam contactpersoon:
Telefoonnummer:
Straat:
Postcode:   
Plaats:
Emailadres:

Bedrijfspagina
Selecteer bedrijfspagina waarop het bericht moet worden weergegeven:
Klik hier om uw bedrijf toe te voegen indien deze nog niet in onze systemen voorkomt.

Nieuwswebsites
Selecteer de website(s) waarop het bericht geplaatst moet worden:*
InHelden.nl
InHorst.nl
InVenlo.eu
InVenray.nl
LimburgseCourant.nl
* Het kost 30 euro exclusief BTW om het bericht op één van de sites te plaatsen, 55 euro voor twee sites en 75 euro om het bericht op drie of meer sites te plaatsen.

Bedrijfsbericht
Titel bericht:
Tekst bericht:

Kosten
De prijs kan niet worden berekend omdat er nog geen site is gekozen.

Voorwaarden:
Peelweb behoudt zich ten alle tijden het recht voor om zonder opgaaf van reden een bericht niet te plaatsen danwel te verwijderen. Indien het bericht binnen 12 uur na plaatsing door Peelweb wordt verwijderd zullen er geen kosten voor de plaatsing van het bericht in rekening worden gebracht. De factuur van Peelweb dient binnen 28 dagen na de factuurdatum betaald te worden. Indien de factuur niet binnen 28 dagen betaald wordt, zullen de extra kosten die gemaakt worden voor het innen van de factuur worden doorgerekend aan de opdrachtgever.

Ik verklaar hierbij bovenstaande gegevens correct te hebben ingevuld en bevoegd te zijn om namens het hierboven opgegeven bedrijf te handelen.